Investeringsmemorandum
Informatiememorandum overname Alumexx
Bijlage bij Informatiememorandum d.d. 16 nov 2017

Prospectus
Prospectus

Statuten
Statuten Inverko NV d.d. 27 oktober 2016

Governance

Reglement voor de Raad van Bestuur
Reglement voor de Raad van Commissarissen
Reglement voorwetenschap
Gedragscode Inverko
Klokkenluidersregeling Inverko
Commissies RvC Inverko
Leden RvC Inverko per 27 oktober 2016 en rooster van aftreden

Remuneratie

De remuneratie van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen is vermeld in het remuneratierapport van de Raad van Commissarissen. Dit rapport maakt deel uit van het verslag van de Raad van Commissarissen, zoals opgenomen in het jaarverslag van Inverko.

 

Raad van bestuur

 

S.A.M. (Selwyn) Duijvestijn

Bestuursvoorzitter

Raad van commissarissen

 

S. (Simon) Jost

Voorzitter Raad van Commissarissen