BAVA 28 december 2017

Oproeping PHELIX BAVA - 28 december
Agenda PHELIX BAVA - 28 december
Akte van Statutenwijziging - concept 15 november 2017
Steminstructie- en volmachtformulier PHELIX BAVA - 28 december
Informatiememorandum overname Alumexx
Bijlage bij Informatiememorandum d.d. 16 nov 2017
CV Heer J. Van den Heuvel

 

AVA 16 juni 2017

Oproeping Inverko AVA 16 juni
Agenda Inverko AVA 16 juni
Jaarverslag Inverko NV 2016
Steminstructie- en volmachtformulier AVA Inverko 16 juni 2017
Stemresultaten AVA Inverko 16 juni 2017
Notuelen AVA 16 juni 2017

 

AVA 24 mei 2017

Oproep vergadering van aandeelhouders Inverko, te houden op 24 mei 2017
Agenda met toelichting AVA 24 mei 2017
Jaarverslag Inverko NV 2015
Akte van Statutenwijziging - concept 11 april 2017
Steminstructie- en volmachtformulier AVA Inverko 24 mei 2017
Stemresultaten AVA Inverko 24 mei 2017
Notulen AVA 24 mei 2017

 

BAVA 10 oktober 2016

Stemresultaten BAVA Inverko
Oproep buitengewone vergadering van aandeelhouders Inverko, te houden op 10 okt 2016
Agenda met toelichting BAVA Inverko 10-10-2016
Akte van statutenwijziging Inverko NV (stap 1)
Toelichting op voorstel tot statutenwijziging stap 1
Akte van statutenwijziging Inverko NV (stap 2)
Toelichting op voorstel tot statutenwijziging stap 2
CV Selwyn Duijvestijn
Biography Simon Jost
Notulen BAVA 10 oktober 2016

 

BAVA 5 november 2015

Informatie met betrekking tot de Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Inverko N.V., gehouden op 5 november 2015 in het WTC te Amsterdam.

Notulen Bava 5 november 2015
Stemmingsresultaten BAVA Inverko 5 november 2015
Persbericht Inverko besluiten BAVA 2015
Agenda Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders 2015
Oproep Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders 2015
Steminstructie en volmacht Buitengewone algemene vergadering aandeelhouders 2015
Voorstel statutenwijziging stap 1
Voorstel statutenwijziging stap 2

 

AVA 30 juni 2015

Notulen AVA Inverko 30 juni 2015
Stemmingsresultaten AVA 30 juni
Oproep AVA 30 juni 2015
Jaarverslag inclusief verklaring 2014
Agenda met toelichting AVA 30 juni 2015
Steminstructie- en volmachtformulier

 

AVA 12 Juni 2014

notulen van de AVA van 12 juni 2014
Agenda met toelichting AVA Inverko NV
Oproep algemene vergadering van aandeelhouders Inverko
Jaarverslag 2013 Inverko NV
Steminstructieformulier
Aantal aandelen waarop een stem kan worden uitgebracht
Stemmingsresultaten AVA Inverko 12 juni 2014
Informatie over de notulen AVA

 

BAVA 30 december 2013

Besluiten BAVA Inverko 30 december 2013
Informatie over voorgestelde overname van Equipe BV
Aantal aandelen waarop kan worden gestemd op 30 december 2013
Oproeping buitengewone aandeelhoudersvergadering Inverko op 30 december
Agenda met toelichting BAVA Inverko 30 december 2013
Notuelen BAVA 30 december 2013 Inverko

 

BAVA 15 november 2013

Besluiten BAVA VMG 15 november 2013
Volmacht VMG BAVA 15 november 2013
Oproep Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders
Agendapunt 4
Toelichting bij het voorstel tot statutenwijziging
Voorstel tot statutenwijziging
Agenda
Aantal aandelen waarop kan worden gestemd op 15 November 2013
Notulen

 

AVA 20 augustus 2013

Notulen
Besluiten AVA
Agenda AVA

 

AVA 31 juli 2012

Notulen

 

BAVA 22 februari 2012

Presentatie BAVA 22 Februari (PDF)
Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 31 juli 2012
Curriculum vitae van de heer T. Lodewijkx
Curriculum Vitae Frans Hulshof dec 201v2
Genomen besluiten BAVA 22 februari 2013
Toelichting op agenda
Mail Stichting Continuiteit Beursnoteringen dd 19-12-2012

 

AVA 31 december 2012

Notulen

 

AVA 12 augustus 2011

Notulen

 

AVA 2 december 2011

Presentatie strategie

 

AVA 8 juni 2010

Notulen
Besluiten

 

AVA 3 december 2010

Notulen